SOCIAL SCHOOLS - IMPLEMENTATIE

Het succes van oudercommunicatie staat of valt met de wijze waarop het team, de ouders en eventueel de kinderen de Social Schools-omgeving gebruiken. U heeft de mogelijkheid om verschillende workshops-trainingen te volgen.

De workshops zijn een onlosmakelijk deel van het implementatieproces van Social Schools. Zodra u start met Social Schools, worden de workshops ingepland door een van onze implementatiemanagers. Het is de uitdaging om de drie workshops perfect te laten aansluiten op de implementatiesnelheid van de school.


KNOPPEN WORKSHOP

Het volledige team leert werken met de Social Schools omgeving. Alle functionaliteiten worden doorgenomen. 

BELEIDS WORKSHOP

U creëert duidelijkheid over ouder-betrokkenheid en bepaalt voorwaarden bij team en ouders.

PRESENTATIE OUDERS

Licht ouders in op een interactieve manier over de werkwijze en het beleid van uw school en Social Schools.


Naam *
Naam
telefoon
telefoon
Workshop
voorkeursdatum
voorkeursdatum