U zet Social Schools goed in op uw school. En u merkt dat uw team toe is aan verdieping. Koppel dit aan de Social Schools-producten die u al gebruikt en we maken het concreet voor u:

Social website

Social website

Hoe bouw ik de optimale website voor onze school?

Social community

Social community

Hoe communiceer ik goed met ouders in schrift en beeld?

Social portfolio

Social portfolio

Hoe stel ik de juiste doelen voor 21e eeuws leren?


Verdieping in samenwerking met onze partners

Kind- en Driehoeksgesprekken die het verschil maken

Je leert gespreksvaardigheden kennen, waardoor kinderen zich gehoord voelen. Hiermee nodig je kinderen uit om te ontdekken én te delen hoe zij de wereld en zichzelf ervaren. In driehoeksgesprekken is meervoudige partijdigheid een van de grootste uitdagingen voor leerkrachten. In deze training ontdek je de do’s en don’ts. En je krijgt praktische handvatten om van deze gesprekken een klinkend succes te maken. De uitgangspunten zijn op basis van HGW. Maatwerk met specifieke doelen is mogelijk.

“Niet alleen theorie kwam aan bod, de praktijk was het beste onderdeel.”  Liesbeth Verbeek, Leerkracht Kindcentrum Lea Dasberg


Opleiding 21e eeuws leren

avans+.png

Welke vaardigheden zijn er nodig in de huidige kennissamenleving? Wordt er in het onderwijs voldoende aandacht besteed aan vaardigheden die leerlingen nodig hebben om in de veranderende maatschappij goed te kunnen leven, leren en werken?

We werken samen met Avans+. Wij vinden dit een eerlijke, betrouwbare partner en hebben samen met hen deze opleiding volledig nieuw ontwikkeld voor (speciaal) basisonderwijs.
— Ivo Wouters

Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, samenwerken, ICT-geletterdheid, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen encommunicatie blijken hiervoor nodig. Dergelijke vaardigheden worden samengevat met de term 21st century skills. Leerkrachten zullen in staat moeten zijn onderwijs te bieden waarin leerlingen in staat worden gesteld deze vaardigheden (verder) te ontwikkelen.